Почетна ИНФО MALA MATURA:OD ŽELJA DO MOGUĆNOSTI

MALA MATURA:OD ŽELJA DO MOGUĆNOSTI

14
0

Učenici koji su završili osmogodišnje školovanje radiće testove od 17.do19.juna, a preliminarni rezultati biće objavljeni 21.juna. Šta se i kako boduje i šta znače uspesi sa takmičenja 

Učenici osmog razreda polagaće malu maturu od 17. do 19. juna, od 9 do 11 časova. Prvog dana radiće test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, dan kasnije rešavaće zadatke iz matematike, dok će treći test iz predmeta po izboru rešavati 19. juna. Osnovne škole objaviće preliminarne rezultate završnog ispita 21. juna do 8 časova, a nakon isteka rokova za prigovore konačni rezultati će biti poznati 24. juna do 8 časova.

Redosled kandidata za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju utvrđuje se na osnovu: uspeha na završnom ispitu, opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole i rezultata koje su đaci postigli na takmičenjima u osnovnoj školi.

Za đake koji su polagali prijemni ispit za upis u specijalizovane obrazovne profile računa se i broj poena koji su osvojili na tom ispitu i on  donosi najveći broj bodova.

Po osnovu uspeha na završnom ispitu i opšteg uspeha od šestog do osmog razreda može se ostvariti najviše 100 poena, a za upis u četvorogodišnje srednje škole neophodno je najmanje 50 bodova.

Na završnom ispitu može da se osvoji najviše 40 bodova.

Bez greške urađeni testovi iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike donose po 14 poena, a 12 bodova na trećem testu.

Ovo su bodovi koji se računaju pri upisu u srednje škole. Međutim, svaki od testova završnog ispita nosi maksimalno po 20 poena, a da bi se izračunali poeni za upis potrebno je broj osvojenih bodova na testovima iz maternjeg jezika i matematike pomožiti sa koeficijentom 0,7, a iz trećeg testa sa 0,6.

Opšti uspeh se izračunava tako što se prosek ostvaren na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži brojem četiri.Po ovom osnovu učenik može da ima najviše 60 bodova.

Kada je reč o takmičenjima, prva nagrada na međunarodnom takmičenju koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola donosi dodatnih dvanaest bodova, druga 10, a treća osam, dok se za prvu nagradu na republičkom takmičenju dobija šest bodova, za drugu četiri, a za treću dva.

Kada je kandidat osvojio više nagrada na takmičenjima iz jednog predmeta, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova.

Ako je osvojio više nagrada na takmičenjima, iz najviše dva predmeta mu se sabiraju mu se ostvareni rezultati.

Stručno društvo ili drugi organizator dostavlja postignute rezultate sa takmičenja Ministarstvu i osnovnoj školi koju učenik pohađa, najkasnije do 1. juna tekuće školske godine.

Postignuti rezultati dostavljaju se u obliku rang-liste na kojoj su navedeni učenici koji ostvaruju pravo na dobijanje dodatnih bodova za upis.

Prve tri nagrade, u smislu konkursa, jesu nagrade koje odgovaraju prvom, drugom i trećem najboljem postignutom rezultatu objavljenim na rang-listi.

Lista želja

Posle utvrđivanja ukupnog broja bodova po svim osnovama, učenici popunjavaju listu želja, u koju mogu da napišu najviše 20 opredeljenja, odnosno obrazovnih profila.

Lista želja će moći da se popuni elektronski na portalu “Moja srednja škola “ili da se predaju u matičnim osnovnim školama.

Obrazac liste želja može da se kupi u knjižarama, a nalazi se i u konkursu za upis učenika u srednje škole.

Na osnovu opredeljenja kandidata i broja bodova po svim osnovama, učenici se raspoređuju po srednjim školama prema tipu škole, smerovima gimnazije, odnosno obrazovnim profilima.

I ovi podaci biće dostupni elektronski i u osnovnim školama.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u srednju školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima učenik koji je nosilac diplome „Vuk Karadžić”, zatim onaj koji je osvojio veći broj bodova na takmičenjima, a ako se ni po ovom osnovu ne može izvršiti rangiranje, prednost ima učenik koji je osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

I.H.

ОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите Ваш коментар
Молимо унесите Ваше име