Почетна ПРОЈЕКТИ ИНКЛУЗИЈА - ДРУШТВЕНА ВИЗИЈА Инклузија – друштвена визија:ПРОТИВ ПРЕДРАСУДА

Инклузија – друштвена визија:ПРОТИВ ПРЕДРАСУДА

30
0

Мале, патријархалне и неразвијене средине склоније  су да не разговарају о проблемима укључивања особа са тешкоћама у развоју у друштво, чак их нерадо  и спомињу јер је само пре коју деценију управо на страницама Листа „Полимље“ писано о злостављању, неприхватању чак и званичном непостојању такве деце, посебно у сеоским срединама. Највећа пријепољска основна школа „Владимир Перић Валтер“ са преко 900 ученика, била је међу реткима не само у региону већ и шире, која је својевремено  имала формирано специјално одељење за ученике ометене у развоју, како су тадашње законске норме предвиђале. Шта се променило од тада до нове законске регулативе?

Инклузија представља укључење сваке oсобе у друштвени живот заједнице на свим нивоима и то је једно од основних људских права. Овим пројектом посебно ће бити афирмисано инклузивно образовање кроз истраживање колико на основу ове обавезе школа заиста обезбеђује адекватно образовање деци, без обзира на њихову различитост и у којој мери уважавање личних карактеристика омогућава и друштвено укључивање деце са тешкоћама у развоју. Да се инклузивном образовању придаје посебан значај последње деценије, говории обавеза формирања локалних Интерресорних комисија за пружање додатне подршке ученицима у мери у којој је то неопходно.

Инклузивно образовање представља обавезу школе да обезбеди адекватно образовање сваком детету, без обзира на његову различитост, да уважи личне карактеристике и да креира једнаке услове за учења. Инклузивно образовање је део Конвенције УН о правима детета (1989), на основу чега је постало и саставни део Закона о основама система образовања и васпитања Републике Србије (2010) и Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на Индивидуални образовни план (ИОП). Да је неопходно да се као друштво бавимо овом темом, говоре подаци УНИЦЕФ-а  у којима се наводи да чак 85 одсто деце са тешкоћама у развоју није укључено у образовни систем и не проводе своје детињство са вршњацима у школи, у учењу и дружењу, ускраћени су да одрастају онако како свако дете заслужује. Кроз пројекат „Инклузија-друштвена визија“ „Полимље” ће истражити у којој мери се примењује инклузивна настава, како се остварују посебни ИОП планови по којима се ради са децом којој је потребан већи ниво подршке у савладавању наставних процеса, колико има такве деце и како се одвија настава у одељењима у којима су такви ученици. Шта о тим образовним процесима али и укључивању у вршњачки живот мисле наставници, психопедагози, ученици и родитељи. Да ли су уопште и на који начин особе које имају било коју врсту тешкоћа у развоју интегрисане у друштво или су само формално укључене у образовни процес. Шта се с њима дешава кад заврше основну школу?

На основу овог истраживања кроз пројекат „Инклузија – друштвена визија“ учинићемо да се први пут јавно у пријепољским медијима проговори на ову тему јер мале, патријархалне и неразвијене средине склоније  су да не разговарају о проблемима укључивања особа са тешкоћама у развоју у друштво, чак их нерадо  и спомињу јер је само пре коју деценију управо на страницама Листа „Полимље“ писано о злостављању, неприхватању чак и званичном непостојању такве деце, посебно у сеоским срединама. Највећа пријепољска основна школа „Владимир Перић Валтер“, са преко 900 ученика, била је међу реткима не само у региону већ и шире, која је имала је својевремено формирано специјално одељење за ученике ометене у развоју, како су тадашње законске норме предвиђале. Шта се променило од тада до нове законске регулативе која познаје инкулзивну, а не специјалну наставу.

Циљ пројекта је да утиче на афирмацију инклузивног образовања које омогућава деци са потешкоћама у развоју да се укључе у наставне процесе али и учествују у дружењу са вршњацима чиме се укључују и у друштвени живот заједнице, не формално, него суштински. Овим пројектом први пут ће се јавно у пријепољским медијима говорити о деци која похађају наставу по ИОП што ће допринети да се смање предрасуде и омогући да се родитељи који нису довољно упућени или који имају страх да им деца неће бити прихваћена на адекватан начин у средини у којој живе, едукују и остваре али и боре за права своје деце.

А.Р.

Podelite tekst:

ОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите Ваш коментар
Молимо унесите Ваше име