Почетна ПРОЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ СЛИКЕ И (НЕ)ПРИЛИКЕ Комуналне слике и (не)прилике: О, ГРОБЉЕ, ГРОБЉЕ, ТИ БАШТО ШАРЕНА

Комуналне слике и (не)прилике: О, ГРОБЉЕ, ГРОБЉЕ, ТИ БАШТО ШАРЕНА

34
0

ЈКП“Лим“ би требало да преузме управљање Градским гробљем од нове године. Пројекат израђен 1984.године није поштован, а проблем су и гробна места на православном делу гробља јер је остало мало простора, док је на оном делу где је предвиђено сахрањивање исламских верника и Рома попуњеност једва 10 одсто. Слике  о стању гробља указују да је ово последња прилика да се отклоне све неприлике и ово место уреди како доликује.

Дугогодишњи проблем управљања Градским гробљем  биће решен тако што ће и ову делатност од наредне године преузети ЈКП“Лим“. До тада, у складу са закључцима Општинског већа, који су донети на августовској седници, комунално предузеће ће надзирати гробље, евидентирати кориснике, а паралелно ће службе Општинске управе припремити сва потребна документа како би се урадиле алеје, истакао ценовник и обезбедили сви потребни услови да ЈКП“Лим“ од нове године преузме комплетно старање над објектом од јавног интереса. Општински правобранилац ће заштитити јавни интерес у поступку преузимања гробља од приватника коме су пре више година поверени ови послови. Иначе, како је то казао члан комисије и технички директор ЈКП“Лим“ Енис Мемишаховић, према налазу комисије, чији је рад похваљен, Градским гробљем на Равнама управљали су од изгадње до данас Месна заједница Коловрат, па  два приватника, а на основу пројектно техничке документације, оно што је сада на терену,  није у складу са тим документом. Ипак, уверења су чланови Општинског већа и председник општине Драго Попадић да ће се поверавање ове делатности ЈКП“Лим“ одвијати без проблема и да ће сви грађани бити у равноправном положају јер је реч о јавној својини општине. 

ВИДЕО МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ: https://www.youtube.com/watch?v=WNrxE464f2E

Да ли је то тако једноставно?

Комисија која је формирана  још је у априлу ове године доставила извештај после увида у (расположиву)документацију и стања на терену.  Градско гробље за све вероисповести формирано је на основу  Детаљног урбанистичког пројекта  који је урадио тадашњи Завод за урбанизам, а који је Скупштина општине усвојила још јула 1984.године.  За гробље је опредељена парцела  нешто више од 4 хектара површине, а капацитет је  5.700 гробних места, и то:3.374 за православну, 2.126 за исламску вероисповест и Роме и 200 за „заслужне грађане“.  Пројектом су предвиђени садржаји и то:парцеле за сахрањивање, основне комуникације унутар гробља, економски прилаз, главни прилаз са потребним бројем паркинг места, комеморативни трг, објекат капеле, простор за одмор, седење, чесма.

Их Гробље 2

Прошло је 39 година од тада. Каква је „слика“ гробља?

Од садржаја  предвиђених планом, каже се у извештају комисије,  нису изграђени:комеморативни трг, капела, објекти за одмор, паркинг, колски прилаз, кружна саобраћајница око комплекса.  Централно степениште, стазе које деле гробље на два дела(православи и исламски-Ромски)  је урађено али је потребна санација.  Економски прилаз је делимично урађен.  У делу за православне вернике  изграђено је девет алеја са стазама између и слободно је 14 гробних места.  У овом делу могуће је максимално изградити  још 3 алеје са око 120 гробних места.

У делу за припаднике исламске вероисповести и Роме изграђене су 4 стазе које нису асфалтиране.  У овом делу слободно је чак 90 одсто  намењеног простора и ту се може сахрањивати и у наредних 20 година. 

Кад је гробљем управљала МЗ Коловрат сахрањивање је почело  у доњем делу гробља како је било и предвиђено али су касније грађани заузмали працеле  и „на своју руку“ обележавали парцеле и сахрањивали и у доњем и у горњем  делу гробља, тако да нема формираних алеја нити постоји евиденција о броју и именима сахрањиваних. МЗ Коловрат нити је водила евиденцију, нити је одржавала гробље, па нема никакве документације за тај период.

Их Гробље 3

Гробље је  2005.године први пут дато на управљање приватнику  Драгану Новаковићу. Стање је делимично уређено али евиденција није достављена комисији.  Уговором о поверавању  послова управљања и одржавања  градског гробља Равне од јуна 2011. ове послове преузима СПТЗКР „Минић Мермер“ на пет година, који је наставио да се бави овим послом и након истека уговора.  Ово приватно предузеће доставило је комисији податке и закључене уговоре о закупу гробних места од 2014.до2022.године, а очекују се и подаци  од 2011.године. Укупно је овај приватник урадио  од 6 до 9 алеја и 100 гробних места. Како стоји у извештају комисије у горњем делу гробља се за око 50 гробних места не зна  ко су сахарњени или ко је заузео парцеле. Констатовано је да радови који су изведени нису према пројекту. Присутне су подземне воде што ствара проблем код сахрањивања као и одржавања.

Их Гробље 4

Комисија у извештају који је достављен Општинском већу наводи и  да је у наредном периоду неопходно геодетско снимање  и омеђавање парцела и чишћење гробља како би се јасно утврдиле границе и могући број алеја.  У православном делу је непходно  изградити још  три преостале  алеје и цокле за гробна места. Потребна је „рехабилитација“ прилазног пута који је у веома лошем стању, треба наставити са изградњом ограде око гробља, поставити монтажни објекат за остављање погребне опреме, довести прикључак за струју али и снимити гробна места како би се знало стање и сачинила евиденција.

LOGO KOMUNALNE SLIKE I NE PRILIKE 2023

Да би се све ово могло дати на управљање у складу са законским одредбама, предвиђени су минимални услови  који се морају испунити, а то значи да морају радити минимално три радника са средњом и један са основном школом, потребна је машина за одржавање гробља, возило за превоз покојника, косачице за траву, колица за цвеће. Према мишљењу комисије, ЈКП“Лим“  због досадашњег начина извођења радова на гробљу  и с тренутним кадровским капацитетима  није у могућности да  изведе потребне радове, па је предлог да се спроведе јавна набавка за те послове, дефинишу цене, а према  изјави досадашњег  управљача,  за нивелисање терена за једну алеју  потребно је око 850 евра, а за изградњу дводелног гробног места  око 500 евра.  Кад се обаве ови радови, тек онда би ЈКП“Лим“ могло да преузме ову делатност, односно управњање, одржавање и сахрањивање на гробљу Равне.  Законом о кумуналним делатностима  дефинисано је да је  ова делатност  једна од делатности од општег интереса, а Одлуком још из децембра 1996. предвиђено је да Градским гробљем управља ЈКП“Лим“, а то је дефинисано и каснијим одлукама  о комуналној делатности и 2012. и 2013 и 2018.године.

Преостала су до краја година још четири месеца да се уреди оно што је комисија навела као непходно да би ЈКП“Лим“ уопште могло да преузме ову делатност и да је обавља.  Да ли ће Градско гробље попримити и те одлике, зависиће од агилности локалне самоуправе јер стање у коме је сада су само слике неприлика, али ето прилике да се после толико година све доведе у ред, како то, уосталом, таква места и заслужују.

Индира Хаџагић

Podelite tekst:

ОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите Ваш коментар
Молимо унесите Ваше име