Почетна ПРОЈЕКТИ МОЈ ГРАД МОЈ РАД МОЈ ГРАД ЈЕ МОЈ РАД: ВЕЛИКА КАМПАЊА УПИСА ЈАВНЕ ИМОВИНЕ

МОЈ ГРАД ЈЕ МОЈ РАД: ВЕЛИКА КАМПАЊА УПИСА ЈАВНЕ ИМОВИНЕ

38
0

„Ово јесте огроман посао али верујем да ћемо га у највећој мери завршити до краја наредне године“, каже начелник Општинске управе Миодраг Ћубић.

Више је за протеклих годину дана урађено на упису и евидентирању имовине општине Пријепоље него што је то чињено  претходних деценија. Споменућемо само два документа која говоре томе у прилог.

Наиме, у Извештају о ревизији пословања општине Пријепоље у 2012.години који садржи 115 страница, речено је:“ Због недостатка одговарајућих доказа  није ни изражено мишљење о  стању имовине и обавеза општине Пријепоље“. Наведено је и да је према подацима које је ревизору тада презентирала  Служба за имовинско-правне послове, општина је корисник службених зграда, пословног и стамбеног простора  који се уопште не воде у пословним књигама.

Најновији Извештај о ревизији пословања општине Пријепоље објављен је на 240 страна и односи се на 2019.годину. И у овом документу спомиње се исти проблем везан за неевидентирање имовине општине. То је била и једна од првих тема којима се бавило Општинско веће после избора прошле године и на седници која је одржана у септембру 2020.године спомиње се овај документ. Према Извештају Државне ревизорске институције највећи проблем општине је неевидентирање имовине коју поседује. Од 2012.године, када је такође прављен  ревизорски извештај и када је наложено да се тај посао заврши,  па до 2019.године, није урађено ништа. Потребно је сачинити комплетан упис имовине. Посебан проблем представљају разни путеви и „путићи“ који су рађени, за које су улагана буџетска  средства, а нема их ни у катастру. Са праксом асфалтирања богаза до појединих кућа мораће се прекинути по „сили закона“.  Ово ће бити посао свих послова и питање свих питања.

Тако је речено, а онда се и кренуло у реализацију. То је био и повод да разговарамо са начелником Општинске управе Миодрагом Ћубићем. Почели смо од-почетка.

-То је вишедеценијски проблем јер практично због неажурности и неевидентирања имовине, локална самоуправа  није имала увид у сопствену имовину. Била је то генерално неуређена област и са становишта  локалних прописа. Први корак је био доношење законодавног оквира који је недостајао. Донет је Правилник о евиденцији непокретности у јавној својини којима су регулисани садржина  и начин вођења евиденције, обавезе и надлежности општине, јавних предузећа, месних заједница, установа и осталих корисника непокретности. Такође је Скупштина општине донела  Одлуку о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини. Наведеним актима уређен је поступак евидентирања, управљања и располагања имовином општине, чиме се у пракси ствара правна сигурност и отклањају недоумице  и празнине у правном поступању.

Шта се све није знало због неуређености ове области?

-Није се знало ни на који начин треба успоставити евиденцију о непокретностима, није се знало чија је надлежност када је реч о организационим јединицама Општинске управе, односно јавним предузећима, установама. Дакле, кад неко користи имовину општине ми нисмо имали никакав увид, односно евиденцију ко је то, под којим условима користи ту имовину, да ли плаћа или не то коришћење.

После доношења аката, које су биле даље конкретне радње у овом великом послу  и шта је урађено?

-За годину  дана општина Пријепоље је евидентирала  у јавној својини 80.254 метра квадратна земљишта, док је за још 350 катастарских  парцела упућен захтев Служби за катастар непокретности  за упис права јавне својине. Од значајнијих објеката  на којима је код надлежних служби  уписано право јавне својине су рецимо стадиони фудбалских клубова“Полимље“ и „Јасен“. У оквиру наведеног броја  за који је поднет захтев уписа су и непокретности основних школа „Владимир Перић Валтер“, „Милосав Стиковић“ и „Светозар Марковић“ као и Предшколске установе „Миша Цвијовић“.

Зашто је све ово важно, како би то објаснили грађанима?

Евидентирање имовине и решавање имовинских  односа  је од великог значаја  јер се на тај начин олакшава реализација пројеката, пошто располагање имовином утиче на планирање инвестиција, од донатора, односно државе могу се затражити  средства, што је до сада  било практично немогуће. Реч је не само о изградњи већ и реконструкцијама, адаптацији или доградњи објеката.

Споменућемо и још обавеза које проистичу из уређења ове области.

-Тако је. Сходно Уредби  о евидентирању непокретности у јавној својини, општина Пријепоље је приступила и извршавању своје обавезе  која се састоји у упућивању података о стању, кретању и вредности  имовине у јавној својини Републичкој дирекцији  за имовину. За годину дана упућени су подаци за 1100 непокретности.

Кад је реч о укњижењу имовине у пословне књиге, општина Пријепоље је током ове године прокњижила нефинансијску имовину  наших индиректних корисника и ЈКП“Лим“ у вредности од милијарду и 378 хиљада динара.  Та имовина се односи на зграде и грађевинске објекте, водоводе, пољопривредно и грађевинско земљиште. Путеви, мостови и улице су укњижени у наше пословне књиге у износу од 652 милиона у 110 хиљада динара.

Последњих неколико година имамо учесталу појаву  утужења општине на име  повраћаја земљишта. Често је реч о земљишту које је својевремено откупљивано од власника  да би се трасирали путеви или изградили објекти од јавног интереса. Но, како то није евидентирано  као јавна својина, нема у катастарским и општинским књигама трага, долази до „накнадног присећања“ и тражи се надокнада штете. Да ли ће оваква евиденција то зауставити јер је реч поново о милионским износима?

-Са овим мерама ми ћемо утицати  на те процесе. Све ће бити транспарентније јер ће се знати шта је јавна имовина и биће лакше водити поступке  у којима општина неће нужно бити губитник. Општина ће у будућем периоду  приликом прибављања  непокретности строго водити рачуна  о правној процедури тако да сам сигуран  да у наредном периоду  нећемо имати сличних случајева.

Тренутно се ради на евидентирању и преносу права својина са ЈКП“Лим“ на општину, месне заједнице, оне највеће, су већ пренеле имовину и очекујемо да ће тај део посла бити брзо завршен.

Шта су то поседовале месне заједнице што је пренето на општину као јавна својина?

-То су зграде, пословни простори, земљиште, пројекти такође спадају у имовину(пројекти водовода су власништво општине по новој евиденцији) и општина је та која управља својом имовином.

Ово је обиман посао,  раде га службе које имају и своје друге свакодневне обавезе. Кад се може очекивати завршетак?

Ово је свакако један од највећих послова једне локалне самоуправе, а истовремено и један од најважнијих. Ми смо посебно у тешкој ситуацији јер је мало урађено протеклих деценија, каснимо за већином општина.  Ово је сада за нас баш процес, а то се не може завршити за кратко време како би сви волели.  Али радимо константно и можда би могли рећи да ће највећи део евиденције  бити завршен  у наредној години. Укључена је у рад Служба за имовинско-правне послове и Служба за буџет и финансије.

Индира Хаџагић

Podelite tekst:

ОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите Ваш коментар
Молимо унесите Ваше име